Juridische informatie

Lees zorgvuldig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina ' s bekijkt. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Ook, overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website https://herbal-nutrition.fr is :

Site editor :

Frank HOUBRE SIRET nummer: onafhankelijke verkoper Herbalife redactie Manager: Frank HOUBRE za Les Terrasses De la Saar 4, crèche synergy phone: 0642068133-Fax: 0642068133 Email : hellobusinessdynamite@gmail.com website : https://herbal-nutrition.fr

Accommodatie :

Host: Shopify C / O Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ireland website : www.shopify.com

Ontwikkeling :

Houbre Frank adres: za Les Terrasses De la Saar 4, crèche synergy website : www.business Dynamite.xyz

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (https://herbal-nutrition.fr) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc...) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere graphics, raden we aan gebruik te maken van moderne browsers zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc ... er zijn op de site juridische berichten gegenereerd Gerecht van eerste aanleg, aangeboden door Welye. Frank HOUBRE implementeert alle middelen die tot zijn beschikking staan, om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar Websites. Er kunnen echter fouten of omissies optreden. De gebruiker moet er daarom voor zorgen dat de informatie accuraat is en alle wijzigingen op de site melden die hij nuttig acht. in geen geval is hij verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige directe of indirecte schade die daaruit kan voortvloeien. Cookie : Site https://herbal-nutrition.fr u kunt worden gevraagd cookies te accepteren voor statistische en display doeleinden. Een cookie is informatie opgeslagen op uw harde schijf door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server toegang heeft om informatie te lezen en op te nemen . Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de goedkeuring van cookies. Koppeling : De websites van may bieden links naar andere websites of andere bronnen beschikbaar op het Internet. HOUBRE Frank heeft geen middelen om de sites in verband met haar Websites te controleren. rechtvaardigt noch rechtvaardigt de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, als gevolg van de inhoud van deze sites of externe bronnen, en met name informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of elk gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico ' s vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die zijn Gebruiksvoorwaarden in acht moet nemen. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de internetsites van mogen geen hyperlink naar deze site opzetten zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van HOUBRE Frank. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink in om een van de websites van HOUBRE Frank aan te spreken, is het zijn verantwoordelijkheid om een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek voor de oprichting van een hyperlink te formuleren. HOUDBRE Frank behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te hoeven verantwoorden.

Verleende diensten :

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden op onze website gepresenteerd. https://herbal-nutrition.fr.

Frank HOUBRE streeft ernaar om ter plaatse https://herbal-nutrition.fr informatie zo nauwkeurig mogelijk. de informatie op de site https://herbal-nutrition.fr zijn niet uitputtend en niet-contractuele foto ' s. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gemaakt. Bovendien, alle informatie vermeld op de site https://herbal-nutrition.fr worden gegeven voor informatieve doeleinden, en zijn onderhevig aan wijzigingen of wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Contractuele beperkingen op gegevens :

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site bijgewerkt op verschillende tijdstippen van het jaar, maar kan niettemin onjuistheden of weglatingen bevatten. Als u een defect, fout of wat lijkt te zijn een storing, meld het dan per e-mail, op het adres hellobusinessdynamite@gmail.com, het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijven (probleempagina, type computer en browser gebruikt, …). Elke gedownloade inhoud is voor eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van de download. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente hardware, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte nieuwste generatie browser De hypertext links die in het kader van deze website naar andere bronnen op het Internet worden opgezet, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van HOUBRE Frank.

Intellectuele eigendom :

Alle inhoud van deze site https://herbal-nutrition.frmet inbegrip van, maar niet beperkt tot, graphics, afbeeldingen, tekst, video 's, animaties, geluiden, logo' s, gifs en iconen en hun opmaak zijn de exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van handelsmerken, logo ' s of inhoud die toebehoren aan andere partner bedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of zelfs gedeeltelijke publicatie van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOUBRE Frank. Deze voorstelling of reproductie, hoe dan ook, vormt een inbreuk waarop de artikelen L. 335-2 e.v. staan. van de intellectuele eigendom code. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Verklaring bij de CNIL :

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is over deze site geen verklaring afgelegd bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden. (www.cnil.fr) omdat de GDPR-wet deze verklaring niet langer vereist.

Geschil :

Deze voorwaarden van de site https://herbal-nutrition.fr worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of geschillen die uit de uitlegging of tenuitvoerlegging daarvan kunnen voortvloeien, zullen de exclusieve bevoegdheid zijn van de gerechten waarvan de statutaire zetel van de vennootschap afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt. https://herbal-nutrition.fr. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kunt u ons bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online aan u wordt aangeboden, in de rubriek "contact". In ieder geval kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit in dit geval, zult u niet in staat zijn om de diensten van de site te gebruiken, in het bijzonder om informatie te vragen over ons bedrijf, of om nieuwsbrieven te ontvangen. Tot slot kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon door onze website bladeren, waaronder: informatie over het gebruik van onze website, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.